NavTech
For better browsing experience,
please rotate your device in portrait mode!

Reloading ...
Please wait!

Добре дошли в Навтех Груп!

Вашите експерти в софтуерните решения за управление на бизнеса

Добре дошли в Навтех Груп!

Вашите експерти в софтуерните решения за управление на бизнеса

Добре дошли в Навтех Груп!

Вашите експерти в софтуерните решения за управление на бизнеса

Добре дошли в Навтех Груп!

Вашите експерти в софтуерните решения за управление на бизнеса

Навтех Груп е иновативна, високо технологична компания,

доставяща професионални услуги в изграждане, внедряване и поддръжка на ERP, CRM и BI решения. Нашият екип е изграден от експерти в различни индустрии, с доказан опит в редица успешни проекти. Мотото ни е Enjoy Business и работим в успешно партньорство с нашите клиенти, помагайки им да управляват своя бизнес по-добре.

ЗА НАВТЕХ

ЗА НАС

ЗАТВОРИ

Екипът на Навтех Груп доставя на клиентите си цялостни бизнес решения, а не просто внедряване на самостоятелни приложения.

Изграждаме високотехнологични управленски платформи, интегрирайки ERP и CRM системи, B2B и B2C портали, онлайн магазини (E-commerce), външни системи, BI решения и продукти.

Компанията е сред водещите партньори на доставчици като Microsoft и LS Retail, призната с опита и квалификацията на екипа си от сертифицирани бизнес консултанти и отличаваща се с високо удовлетворение от страна на клиентите, както и отлично бизнес представяне.
Нашите консултанти, програмисти, мениджъри проекти и архитекти решения имат опит не само по отношение на основните технологични решения, а и познават добрите световни практики по отношение на финанси и счетоводство, оптимизация на бизнес процеси и притежават вертикална индустриална експертиза. По този начин ние работим като доверен съветник на нашите клиенти както по отношение на основния им бизнес, така и по отношение областите, в които биха могли да подобрят своето представяне, а също така като технологичен консултант, предлагащ различни модели на изграждане - както On premise, така и в облака (SaaS, IaaS), както и в хибриден вариант. Партнираме си с нашите клиенти в целия цикъл на изграждане на техните системи- от време на анализа на изисквания и дизайна на решенията до внедряването и последващата поддръжка.

Добавяйки бизнес стойност, ние даваме възможност на всички свои клиенти да максимизират ефекта от инвестицията си в информационните технологии.

Без значение в каква индустрия е Вашият бизнес…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ИНДУСТРИИ

ЗАТВОРИ

INDUSTRIES

ТЪРГОВИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНИ (Ритейл)

ТЪРГОВИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНИ (Ритейл)

Ние доставяме завършени и цялостни бизнес решения за голям спектър от клиенти в ритейл индустрията- от магазини с една точка за продажба до търговски вериги с над 260 обекта. Клиентите ни продават стоките си посредством многообразни канали, оперират с множество марки и ние им помагаме да ръководят бизнеса си в реално време, да оптимизират процесите си и да увеличават своята производителност, както и удовлетворението и лоялността на своите клиенти.ers sell via many channels and across multiple brands.

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

Ние знаем как да помогнем на клиентите си да управляват производствените си процеси, адаптирайки и внедрявайки доказани в световен мащаб системи за управление на бизнеса (ERP), базирани на технологиите на Майкрософт. По този начин успяваме да повишим ефективността, производителността и цялостното представяне на производствени компании от всички сектори на промишлеността.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

Решенията, които изграждаме, позволяват на организации, доставящи професионални услуги да работят като интегриран екип, в който се включват различни отдели в организацията, както и външни бизнес партньори, консултанти и клиенти. По този начин те получават възможност за висока степен на контрол и качествен мониторинг за всеки проект в реално време. Така организациите в сектора успяват да увеличат печалбата, управлявайки всички проектни ресурси, задачи, време и бюджет.

Хранително-вкусова индустрия

Хранително-вкусова индустрия

Със сериозната индустриална експертиза на нашия екип в ХВП сектора, ние изграждаме специализирани цялостни информационни и ERP платформи, които позволяват да бъдат ревизирани и оптимизирани специфични процеси в индустрията като: проследимост и партидност, управление на качеството, подобрена верига на доставките, количества на складовите запаси, дефиниране на точна произовдствена себестойност.

ДИСТРИБУЦИЯ

ДИСТРИБУЦИЯ

ERP Решенията, които изграждаме за компаниите с основен фокус дистрибуция, управляват комплесността на отношенията между клиенти, доставчици и вътрешни те отдели на всяка компания. Изградени върху доказани технологии на Майкрософт, клиентът получава решения, които управляват растежа и им помагат да посрещнат съвременните бизнес предизвикателства.

ПРЕСА

ПРЕСА

За да помогнем на клиентите си да разрастват своя бизнес и да увеличат продуктивността си, ние изграждаме интегрирани ERP системи, които автоматизират и оптимизират всички дистрибуторски и логистични активности от проследяване на поръчките до реализацията на търговските активности, етикетирането, фактурирането, а също така и значително по-комплексни и сложни специфични дейности, характерни за индустрията.

… екипът на Навтех Груп изгражда правилното решение за Вас.

ERP, CRM и BI системите, които внедряваме покриват изискванията както на големи, така и на малки и средни компании.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕШЕНИЯ

ЗАТВОРИ

SOLUTIONS

ERP (Системи за управление на бизнеса)

ERP (Системи за управление на бизнеса)

Microsoft Dynamics NAV е гъвкава ERP система за малки и средни копании. Нашият екип от сертифицирани бизнес консултанти, програмисти и системни архитекти изгражда персонализирани решения, позволяващи на нашите клиенти да имат контрол и пълна видимост върху своите финансови процеси, да управляват ефективно веригата на доставките, производството, склада и оперативните си дейности в реално време.

Решения за Ритейл

Решения за Ритейл

От единично място за продажба (POS) до вериги магазини със стотици обекти, ние изграждаме иновативни, напълно интегрируеми системи, които съвместяват в себе си функционалности от ERP, CRM, BI, системи за лоялност и платформи за многоканална комуникация с клиентите (Omni Channel).

Електронна търговия

Електронна търговия

Доставяме платформи за електронна търговия като: интеграция с онлайн магазини, социални мрежи, B2B портали, портали за разплащане, EDI и др. Интегрирайки ги с нашите бизнес приложения (CRM, ERP, BI) ние отключваме за нашите клиенти многообразни бизнес възможности, които електронната търговия предоставя и даваме на техния съществуващ бизнес гъвкавост и скалируемост.

Балансирана система от показатели за ефективност

Балансирана система от показатели за ефективност

Данните генерирани от транзакционните системи като ERP и CRM се използват за изграждане и управление на анализи, тенденции, динамични планове, бюджети, бизнес сценарии от типа „какво ако“, профили на служители и управление на планове за развитието им, сегментиране на клиенти, дефиниране на планове и процеси за подобряване на ефективността. Балансираната система от показатели за ефективност е бизнес решение, изградено от екипа на Навтех Груп на база добите практики в областта и върху най-иновативните технологии на Майкрософт.

BI

BI

Бизнесът днес има нужда от инструмент, който да измерва в реално време специфични за всяка индустрия показатели, да отговаря на различни въпроси и да дава възможност на мениджмънта да взима информирани решения. На база на конкретните нужди на нашите клиенти, ние предоставяме и изграждаме различни BI решения, съобразени с динамиката на бизнес средата и индивидуалните изисквания на всяка компания.

CRM

CRM

Предлагаме CRM решения, които позволяват на компаниите да продават по-ефективно, да се позиционират по-добре на пазара, да автоматизират маркетинговите си кампании и да залагат ефективни метрики за възвращаемост на инвестицията в тях, да подобряват сервизното си обслужване и увеличат уовлетвореността на своите клиенти. Microsoft Dynamics CRM е достъпен като облачна услуга, като стандартна инсталация, както и в хибриден модел.

MPM

MPM

MPM е модул, разработен от Навтех Груп, за да оптимизира процесите по отчитане на труд и материали в производствения процес. Като част от цялостната система за управление на бизнеса (ERP), MPM рационализира управлението на задачите, времетои ресурсите в производствения процес. Интерфейсът е оптимизиран да се ползва на устройства с touch екрани.

Resource & Time Management

Resource & Time Management

Модулът е създаден от Навтех Груп за цялостно управление на ресурси, разпределение и делегиране на задачи, себестойност и ценообразуване на услуги, мониторинг и анализ на производителността. В допълнение е разработено и мобилно приложение, позволяващо на служителите лесно да регистрират и отчитат своето време, както и работата и статуса по конкретни задачи.

Те вече избраха най-добрия партньор.
Сега е Ваш ред!

Към клиенти

Клиенти

ЗАТВОРИ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ
НАВТЕХ ГРУП

Навтех България

София 1528, България
бул. Искърско Шосе 7,
Търговски Център Европа, Сграда 6, ет. 2
Телефон: +359 2 439 6680;
Факс: +359 2 439 6681;
ПИШЕТЕ НИ ИЛИ НИ ОТКРИЙТЕ НА КАРТАТА

Навтех Румъния

030881 Букурещ, Зона 3, Румъния
ул. Туртурелелор 11A,
Бизнес Център Phoenicia, Сграда C, ет. 7., офис 5
Телефон: +40 (21) 3206333;
Факс: +40 (21) 3206333;
ПИШЕТЕ НИ ИЛИ НИ ОТКРИЙТЕ НА КАРТАТА

Навтех Швейцария

CH-6301, Цуг, Швейцария
Баарерщрасе 135,
Телефон: + 41 32 331 06 52;

ПИШЕТЕ НИ ИЛИ НИ ОТКРИЙТЕ НА КАРТАТА

X Navtech Group
София 1528, България, бул. Искърско Шосе 7, Търговски Център Европа, Сграда 6, ет. 2,
Телефон: +359 2 439 6680; Факс: +359 2 439 6681;
Изпратете ни съобщение:


captcha

X Navtech Румъния
030881 030881 Букурещ, Зона 3, Румъния
ул. Туртурелелор 11A, Бизнес Център Phoenicia, Сграда C, ет. 7., офис 5
Телефон: +40 (21) 3206333; Факс: +40 (21) 3206333;
Изпратете ни съобщение:


captcha

X Navtech ШВЕЙЦАРИЯ
CH-6301, Цуг, Швейцария
Баарерщрасе 135, Телефон: + 41 32 331 06 52;
Изпратете ни съобщение:


captcha